Danıştay temyiz başvurusunu reddetti, Buca Metrosu kaldığı yerden devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük ulaşım projelerinden Buca Metrosu’nun imalinin önünde hukuksal bir pürüz kalmadığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, ihaleye yapılan itiraz üzerine Danıştay’a taşınan davada karar verildiği, Nurol-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’nin teklifinin direkt geçerli kabul edilmesi talebinin uygun görülmediği belirtildi.

Şubat ayında temeli atılan Buca Metrosu’nun üretim ihalesine ait itiraz ve yargı süreci sona erdi. Danıştay’ın aldığı kararla, metronun imal işinin kaldığı yerden tıpkı halde devam etmesinde türel mani olmadığı tescil edildi. Mevzuya ait İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin raylı sistem ağını genişletmek, konforlu, etraf dostu ve süratli bir ulaşım altyapısı tesis etmek hedefiyle, inşası için yola çıktığımız Buca Metrosu’nun önünde hukuksal bir mani kalmadığını kamuoyuna büyük bir memnunlukla duyururuz. Danıştay 13’üncü Daire’nin aldığı karar doğrultusunda, Buca Metrosu’nun imal işi kaldığı yerden devam edecek, İzmir tarihinin en büyük projesi planlandığı biçimde öngörülen takvime uygun olarak yapılacaktır.

Danıştay 13’üncü Daire, şartnameye uygun olmayan teklif sunduğu için ihalede kıymetlendirme dışı kalan Nurol-Yapı Merkezi Ortak Teşebbüsü’nün davacı olduğu evraka ait kararını açıklamış, İzmir 4. Yönetim Mahkemesi’nce verilen kararın bozulması ve sunulan teklifin geçerli sayılması istikametindeki temyiz başvurusunu kesin olarak reddetmiştir.

Bilindiği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu’nun imali için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 28.7.2021 tarihinde kredi mukavelesi imzalamış, ilgili kredi mukavelesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü unsurunun (c) bendi kararları mucibince ihale, tarz ve asıllar istikametinden EBRD’nin öngördüğü kurallar çerçevesinde yapılmıştır.

Danıştay’ın gerekçeli kararında belirtildiği üzere Nurol-Yapı Merkezi Ortak Teşebbüsü’nün teklifinin direkt geçerli kabul edilmesi talebi uygun görülmemiş, kendilerinden ikinci kere açıklama istenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

İhale kurulu bu süreci daha evvelce yapmış ve gerekçeli biçimde teklifin reddine karar verilmiştir. Bu kademede yargılama süreci sona ermiştir. Tesis edilen idari süreçler daha evvel imzalanan kontratta değişiklik yapılmasını gerektirmediğinden üretim işinin kaldığı yerden tıpkı formda devam etmesinde türel pürüz kalmamıştır. İzmir’e ve Buca’ya iyi olsun.”

Yorum yapın